Få siste nytt

Newsletter

Personopplysninger

Personopplysninger

Ved registrering av din bestilling på lineofoslo.no godkjenner du at vi lagrer og bruker personopplysningene dine for å fullføre og levere din bestilling. 
Line of Oslo er svært opptatt av å beskytte våre kunders personvern både på private  og økonomiske informasjonsaspekter. Hvordan informasjonen blir behandlet og distribuert, er noe vi anser som viktig å ta vare på.  Disse retningslinjene for personvern gjelder all beskyttet informasjon som er samlet inn/ eller brukt av Line of Oslo.
Vi har strenge retningslinjer og prosedyrer for å beskytte informasjonen du oppgir.
Når du handler på lineofoslo.no, må du være over 18 år eller ha foreldre / foresattes tillatelse.

Vi vil at våre kunder skal føle seg trygge med oss som forhandler og leverandør. Når du besøker vår nettbutikk, samler vi inn informasjon for å komme i kontakt med deg, fullføre ordren din, samt i forskning for å forbedre nettstedet vårt, basert på våre kunders behov og interesser. Vi ønsker å gjøre din opplevelse med oss ​​så bra som mulig, med elementer du finner interessante om produkter, tilbud eller kundeservice generelt.

Vi samler inn to typer informasjon fra deg som kunde – personlig og ikke-personlig.

Personlig informasjon omfatter kontaktinfo – som navn, nummer, e-post og adresse. Finansiell info inneholder kortnummer, sikkerhetskode og utløpsdato. Line of Oslo bruker denne informasjonen i all hovedsak til å fullføre bestillingen din. Men også for faktureringsformål og for å kontakte deg hvis hendelser skulle dukke opp, for eksempel hvis det skulle være noen problemer med å fullføre bestillingen din.

Vi vil ikke dele dette med noen tredjepart utenfor Line of Oslo.
Den ikke-personlig informasjonen inneholder sporingsteknologi som cookies, som lar oss spore handlingene til våre kunder. Dette er viktig i utviklingsprosessen for å bli en bedre leverandør for våre kunder.

Informasjonen inkluderer IP-adresse, din nettleser og ditt operativsystem og er kun tilgjengelig for de ansatte som trenger det for å utføre jobben sin nøyaktig, basert på dine behov og ønsker.

Finner du informasjonen bekymrende eller om du vil endre noe, ikke vær redd for å kontakte oss!

 

Privacy policy

When registering your order at lineofoslo.no you authorize us to retain and use your personal information to complete and deliver your order.
Line of Oslo see the importance behind protecting our customers privacy on both personal and financial information aspects. The way your information is treated and distributed is something we find highly important to take care of.  This privacy policy applies to all protected information collected and/or used by Line of Oslo.
We have strict and well developed policies reassured to protect the information you provide us with.  
When shopping at lineofoslo.no, you have to be over 18 years old or have parental / guardian permission.

We want our customers to feel safe with us as a retailer and supplier. When you visit our webshop, we collect information from you in order to get in touch with you, fulfill your orders, and in research to improve our site based on our customer´s needs and interests. We want to make your experience with us as good as possible, with elements you find interesting concerning product, offers and service in general.

We are collecting two types of info from you as a customer – personal and non-personal.

Personal information includes contact info – such as name, number, email and address. Financial info contains card number, security code and expiration date. Line of Oslo uses this information mainly to complete your order. But also for billing purposes and to contact you if any uncommon incidents occurs, like having difficulties completing your order.

We will not share this with any third party outside Line of Oslo.

The non-personal information contains tracking-technology like cookies, which let us track the actions of our customers. This is important in the development process in becoming a better supplier for our customers.

This information includes your IP address, your browser software and operating system. Your information is only available to those employees who need it in order to perform their job accurate, based on your needs and wishes.

If you find the information concerning, or you need to change something, please do not hesitate to contact us!